Votre commande est expédiée sous 24h ouvrées !

Wettelijke kennisgeving

 

Juridische kennisgeving

Van kracht op 23-09-2019

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, bekend als L.C.E.N., wordt het onder de aandacht van de sitegebruikers gebracht. www.capeebara.frdeze wettelijke vermeldingen.

Verbinding en navigatie op de site (vermeld de naam van de site) door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgevingen.

Deze zijn beschikbaar op de site onder "Juridische kennisgevingen".

ARTIKEL 1: De uitgever

De website www.capeebara.fr wordt uitgegeven door de firma SARL Blue Farmers met een kapitaal van 11500 euro, geregistreerd bij de RCS van Villefranche-sur-Saône onder nummer 827926882, met het hoofdkantoor op 363 rue aymé châlus, bat 1, 69380, Alix, telefoonnummer 0778877192, e-mailadres: capeebara.france@gmail.com.

Intracommunautair btw-nummer: FR16827926882

De publicatiedirecteur is Zeroual Medhi

ARTIKEL 2: De gastheer

De host van de site www.capeebara.fr is de OVH Company.

ARTIKEL 3: Toegang tot de site

De locatie is toegankelijk vanaf elke locatie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking en die kan voortvloeien uit onderhoudsbehoefte.

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van diensten op de site www.capeebara.frkan niet verantwoordelijk worden gehouden.

ARTIKEL 4: Gegevensverzameling

De site biedt de gebruiker de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie met respect voor de privacy in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Krachtens de Wet op de gegevensbescherming heeft de gebruiker op 6 januari 1978 het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De gebruiker oefent dit recht uit:

· Per e-mail naar het e-mailadrescapeebara.france@gmail.com

ARTIKEL 5: Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd.

Door de site te bekijken, accepteert hij ze.

Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie over het browsen ervan op de website vast te leggen. De gebruiker kan deze cookie deactiveren via de parameters die in hun browsersoftware verschijnen.

 

ARTIKEL 6: Intellectueel eigendom

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing, wijziging van de hele of een deel van de site www.capeebara.fr, zonder toestemming van de uitgever is verboden en kan leiden tot gerechtelijke stappen en vervolging zoals bepaald in het bijzonder in het wetboek van intellectuele eigendom en het burgerlijk wetboek.